Telefon

Telefonnummer: 8970 5600

Telefontider

  • Mandag - torsdag 9.00 - 15.00
  • Fredag 9.00 - 12.00

Telefonen lukket:

  • Helligdage
  • Mellem jul og nytår
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 1. maj efter kl. 12.00

Mail

Send en almindelig mail

Hvis din henvendelse IKKE indeholder personlige eller fortrolige oplysninger, kan du bruge vores almindelige e-mail socialtilsynmidt@silkeborg.dk

Send en sikker mail med Digital Post

Vil du sende sikker post til Socialtilsyn Midt kan du benytte nemlog-in til Digital Post på borger.dk:

Link til nemlog-in på borger.dk

(Vær opmærksom på, at der max kan vedhæftes filer svarende til 4 mb pr. mail i Digital Post).

Sender du mail til Socialtilsyn Midt med fortrolige oplysninger, er det vigtigt, at du sender sikkert, så der ikke er risiko for, at de fortrolige oplysninger kan blive misbrugt. Fortrolige oplysninger er fx dit cpr.nr., økonomiske oplysninger, helbredsoplysninger eller oplysninger om sociale ydelser eller strafbare forhold.

Du kan også vælge at sende sikkert, selv om du kun skal sende almindelige ikke-fortrolige personoplysninger.

Send sikker mail som privat person

Se vejledning til, hvordan du sender sikker post med Digital Post:

Vejledning til, hvordan du sender sikkert med Digital Post (privat personer)

Send sikker mail som privat tilbud/ virksomhed

Skriv sikkert til Socialtilsyn Midt ved at bruge følgende link: sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk 

Læs mere om, hvordan du sender sikker e-post for virksomheder

Send sikker mail som offentligt tilbud eller anden myndighed

Skriv sikkert til Socialtilsyn Midt ved at bruge følgende link: socialtilsynmidt@silkeborg.dk (tunnelmail)

Læs mere om, hvordan du sender sikker e-post som anden myndighed