Klager

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, som Socialtilsyn Midt har truffet i din sag, kan du klage over afgørelsen.

Hvem kan klage

Alle, der har modtaget en afgørelse fra Socialtilsyn Midt kan klage. Socialtilsynet har pligt til at genvurdere din sag, når du klager over en afgørelse.

Ved modtagelse af klagen, vil Socialtilsyn Midt igen se på din sag for derefter at beslutte, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold.

Fastholdes afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen. Videresendelse sker automatisk.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.