Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller socialt tilbud.

Der er 5 socialtilsyn i Danmark, som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i hver sin region.

Hvert socialtilsyn har en whistleblowerordning, som du kan henvende dig til telefonisk eller via en webformular.

Du skal kontakte den rigtige whistleblowerordning

Det er vigtigt, at du får fat i dét socialtilsyn, der fører tilsyn med det tilbud eller den plejefamilie, som du har bekymrende oplysninger om.

Hvis du er i tvivl om, hvilket socialtilsyn du skal ringe til, kan du tjekke oversigt over de fem socialtilsyn og hvilke kommuner de fører tilsyn med:

Se oversigt over de fem socialtilsyn og hvilke kommuner de fører tilsyn med

Du kan finde de andre socialtilsyns whistleblowerordning her:

Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Syd

Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Hovedstaden

Er jeg anonym?

Din henvendelse er altid anonym, med mindre du selv oplyser, at du ikke vil være det.

Anonymiteten betyder, at socialtilsynet ikke må fortælle tilbuddet eller andre, hvem du er, at du har henvendt dig om bekymrende forhold, hvilke tilbud det drejer sig om, eller hvad din bekymring vedrører.

Socialtilsynet gør dog opmærksom på, at socialtilsynet uden samtykke fra dig kan videregive indholdet af din henvendelse til en anden offentlig myndighed, hvis socialtilsynet vurderer, at det er relevant og nødvendigt for den anden myndigheds arbejde. Videregivelsen vil aldrig indeholde dit navn eller andre personoplysninger.

Du kan også vælge, at socialtilsynet må vide, hvem du er, så vi kan kontakte dig direkte med eventuelle opklarende spørgsmål for at kunne komme videre med undersøgelsen. Vi må stadig ikke videregive oplysninger om dig, om henvendelser eller om at vi har modtaget en henvendelse.

Du kan også vælge en tredje mulighed, hvor du giver tilladelse til, at socialtilsynet over for tilbuddet, plejefamilien eller andre oplyser, at der er modtaget en henvendelse vedrørende bekymrende forhold.

Hvis du vælger den sidste mulighed, og du helt eller delvist frasiger dig din anonymitet, kan socialtilsynet bruge oplysningerne i en dialog med tilbuddet eller plejefamilien

Du har altid mulighed for at tilbagekalde din tilladelse. Dette gælder dog alene oplysninger, som ikke allerede er videregivet til tilbuddet eller andre.

Når Socialtilsyn Midt har modtaget whistleblow starter der en sagsbehandling, hvor det med afsæt i henvendelsen tilrettelægges, hvordan henvendelsen håndteres tilsynsmæssigt. Det kan fx. være, at der hurtigst muligt planlægges et tilsynsbesøg.

Man bliver som whistleblower ikke orienteret om det videre forløb i sagen, men man kan altid søge aktindsigt i de tilsynsrapporter, der udarbejdes for de enkelte tilbud.

Du kan anmode om aktindsigt i tilsynsrapporten, på det tilbud du kunne have interesse i, på vores mail: SocialtilsynMidt@silkeborg.dk

Opslag

Socialtilsyn Midt har udarbejdet opslag med de vigtigste informationer omkring anonyme henvendelser: 

Opslag om whistleblowerordningen - til print

Der er tale om et opslag, som I som tilbud eller andet er velkomne til hænge op med information omkring ordningen.

Socialtilsyn Midt anbefaler, at opslaget omkring whistleblowerordningen synliggøres for beboere, medarbejdere og pårørende.