Ændring af godkendelse for plejefamilier

Ændringer i en eksisterende plejefamilies godkendelse skal godkendes af Socialtilsyn Midt.

Ændringer vedrørende en plejefamilies godkendelse, skal godkendes af Socialtilsyn Midt. I skal som plejefamilie indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Midt, hvor det oplyses om, hvilke ændringer der ønskes godkendt og begrundelse herfor.

Send ansøgningen så tidligt som muligt. Ændringerne gælder først fra den dag Socialtilsyn Midt har godkendt dem.

Ændringer kan eksempelvis være:

  • flytning eller ombygning af hus
  • ny målgruppe
  • nyt antal pladser
  • skilsmisse
  • ny samlever (kan efter en konkret vurdering blive en ny-godkendelse)


Ansøgninger vil blive behandlet hurtigst muligt og i den rækkefølge tilsynskonsulenten modtager dem i, og der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder.