• Omsorgssvigt
 • Behov for struktur og forudsigelighed
 • Behov for støtte til skolegang
 • Lettere fysiske, sociale og psykiske handicap
 • Børn som anbringes pga. problemstillinger i familien
 • Trivselsproblemer
 • Børn, hvor der er et uproblematisk samarbejde med biologiske forældre

 

 • Børn, der har faglige/sociale problemer
 • Børn, der har et ustabilt fremmøde i skolen
 • Børn, der ikke er alderssvarende udviklet
 • Børn, der har været udsat for middelsvære omsorgssvigt
 • Børn, der har manglende tillid til voksne
 • Børn, der har fysiske, social eller psykiske handicaps
 • Børn, hvor der er et problematisk samarbejde med biologiske forældre

 

 • Svære følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale problemer
 • Børn, der har været udsat for svære omsorgssvigt
 • Børn med tilknytningsforstyrrelser
 • Børn med et fysisk eller psykisk handicap, hvor der er behov for opsyn og pleje
 • Børn med en misbrugsproblematik
 • Børn med begyndende kriminel adfærd
 • Børn med flere mislykkede anbringelser bag sig
 • Børn, hvor der er et kompliceret samarbejde med biologiske forældre
 • Børn med traumer

 

 • Børn med svære følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale problemer
 • Børn med en misbrugsproblematik
 • Børn med kriminel adfærd
 • Børn, der har været udsat for massivt omsorgssvigt
 • Børn med en seksuel grænseoverskridende/krænkende adfærd
 • Særligt behandlingskrævende børn med en ekstraordinær indsats af plejefamilien
 • Børn, hvor der er et kompliceret forældresamarbejde og/eller med netværk i øvrigt

Anvendelse af godkendelsesrammen forudsætter følgende opmærksomheder - klik her