Når  I har gennemført grundkurset for plejefamilier skal I sende ansøgning og kopi af kursusbeviser. Information vedrørende grundkursus for plejefamilier kan findes her Grunduddannelse som plejefamilie 

Socialtilsyn Midt behandler først jeres ansøgning, når I har gennemført grundkursus for plejefamilier.

I modtager en kvittering, når I har indsendt ansøgningsskema med bilag. Herefter vil en tilsynskonsulent gennemgå jeres ansøgning og kontakte jer med henblik på et besøg i forbindelse med godkendelsen.

I forbindelse med godkendelsesprocessen anmoder vi om:

  • Samtykke til rekvisition af børneattest
  • Samtykke til rekvisition af straffeattest

Anmodningen sker digitalt på Politiets hjemmeside, når I har indsendt ansøgningsskemaet. Politiet sender link til jeres e-boks, og det er vigtigt, at alle i familien over 15 år godkender linket. Vi modtager attester efter jeres godkendelse.

I skal være opmærksomme på, at I skal reagere på linket fra politiet inden for 14 dage, da vi ellers vil modtage afslag, hvilket betyder, at der skal anmodes på ny og dette vil forsinke godkendelsesprocessen.

Alle godkendte plejefamilier skal registreres på Tilbudsportalen. Kommunerne må kun benytte plejefamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Er I bosiddende i Silkeborg Kommune, skal I sende jeres ansøgning til Socialtilsyn Nord.