Bliv godkendt som plejefamilie

Procedure for at blive godkendt som plejefamilie.

Socialstyrelsen har, i samarbejde med de fem socialtilsyn, udviklet et godkendelseskoncept, som skal styrke godkendelsesforløbet og sikre en ensartet godkendelse af plejefamilier.

Flyer om godkendelsesprocessen af nye plejefamilier

Når I har tilmeldt jer grundkursus for plejefamilier, vil I modtage en kvitteringsmail med link til ansøgningsskema på Tilbudsportalen. På Tilbudsportalen står, hvilke bilag vi gerne vil have, I uploader i forbindelse med ansøgningen. Det kan være aktuelt at indhente andre oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger fra jeres kommune. I disse situationer vil I blive bedt om samtykke.

OBS: Kort tid efter jeres ansøgning er modtaget, kommer der en anmodning på e-boks til alle i husstanden på 15 år og herover, om at I hver især skal godkende, at vi indhenter straffe- og børneattester på jer. Det betyder, at alle i husstanden på 15 år og herover skal have deres egen e-boks. Anmodningerne ligger kun i jeres e-boks i 14 dage, hvorefter de bliver forældet og afvist. Det er derfor vigtigt at holde øje med sin e-boks og hjælpe unge i huset med at gøre det samme.

Alle generelt godkendte pleje- eller aflastningsfamilier skal registreres på Tilbudsportalen. Kommunerne må kun benytte pleje- og aflastningsfamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Når vi har modtaget alt materiale fra jer, vil I blive kontaktet af koordinator for Godkendelsesteamet med henblik på yderligere afklaring i forhold til jeres ansøgning. Herefter vil sagen blive fordelt til den/de konsulent(er), der efterfølgende vil være ansvarlig i forhold til jeres ansøgningsproces.

Grundkursus
Grundkurset består af 2 x 2 kursusdage. Derudover vil der som udgangspunkt blive aflagt 2-3 besøg/samtaler med jer (forældre og evt. hjemmeboende børn). Samtalerne omhandler bl.a. en afdækning af familiedynamikken (f.eks. observationer), mentaliseringsressourcer (mentaliseringsinterview), samtaler med egne børn under 18 år samt alle 8 temaer i kvalitetsmodellen. Observationer mv. fra både besøg og kurser vil blive anvendt i forhold til vurdering af, om I som familie kan godkendes som plejefamilie.

Tilmelding og oversigt kursusforløb


Når I har tilmeldt jer grundkurset, modtager I en kvitteringsmail med link til ansøgningsskema på Tilbudsportalen. Herefter har I 14 dage til at indsende digital ansøgning. Har Socialtilsyn Midt ikke modtaget en digital ansøgning fra jer inden for tidsfristen, annulleres jeres tilmelding uden yderligere varsel.


Er I bosiddende i Silkeborg Kommune, skal I indsende jeres ansøgning og tilmelde jer kursusforløb hos Socialtilsyn Nord.

Gå til Socialtilsyn Nords hjemmeside