Bliv godkendt som plejefamilie

Procedure for at blive godkendt som plejefamilie.

Hvis I ønsker at ansøge om godkendelse som plejefamilie, skal I indsende ansøgning med bilag (cv, kopi af kørekort og seneste årsopgørelse) og samtidig tilmelde jer et grundkursusforløb for nye plejefamilier.

Grundkurset består af 2 x 2 kursusdage. Derudover vil der som udgangspunkt blive aflagt 2-3 besøg/samtaler med jer (forældre og evt. hjemmeboende børn). Samtalerne omhandler bl.a. en afdækning af familiedynamikken (f.eks. observationer), mentaliseringsressourcer (mentaliseringsinterview) og alle 8 temaer i kvalitetsmodellen. Observationer mv. fra både besøg og kursus vil blive anvendt i forhold til vurdering af, om I som familie kan godkendes som plejefamilie.

Når I har tilmeldt jer et kursusforløb og indsendt ansøgning, vil I modtage en kvittering for modtagelse og herefter vil en tilsynskonsulent gennemgå jeres ansøgning og kontakte jer med henblik på besøg/samtale.

I forbindelse med godkendelsesprocessen anmoder vi om samtykke til rekvisition af børneattest og straffeattest. Anmodningen sker digitalt på Politiets hjemmeside, når I har indsendt jeres ansøgning. Politiet sender link til jeres e-boks, og det er vigtigt, at alle i familien over 15 år godkender linket. Socialtilsyn Midt vil herefter modtage attesterne efter jeres accept af anmodningen. I skal være opmærksomme på, at I skal reagere på linket fra politiet inden for 14 dage, da vi ellers vil modtage et afslag, hvilket betyder, at der skal anmodes på ny og dette vil forsinke godkendelsesprocessen.

Alle godkendte plejefamilier skal registreres på Tilbudsportalen. Kommunerne må kun benytte plejefamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Er I bosiddende i Silkeborg Kommune, skal I indsende jeres ansøgning og tilmelde jer kursusforløb hos Socialtilsyn Nord.

Kursusforløb 2. halvår 2019

Grundkursusforløbet består af 2 x 2 kursusdage og vil blive afholdt hos Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, Silkeborg på hverdage mellem kl. 14.30-21.30. Kurset er inkl. forplejning.

Hold 1:
Onsdag 28. august og torsdag 29. august
Onsdag 25. september og torsdag 26. september 
Tilmeldingsfrist 31. juli

Hold 2:
Onsdag 4. september og torsdag 5. september
Mandag 7. oktober og tirsdag 8. oktober
Tilmeldingsfrist 7. august.

Hold 3: (oprettes kun ved behov)
Mandag 16. september og tirsdag 17. september
Mandag 28. oktober og tirsdag 29. oktober 
Tilmeldingsfrist 19. august

Hold 4:
Tirsdag 22. oktober og onsdag 23. oktober
Tirsdag 19. november og onsdag 20. november
Tilmeldingsfrist 24. september

Hold 5:
Tirsdag 12. november og onsdag 13. november
Mandag 9. december og tirsdag 10. december
Tilmeldingsfrist 15. oktober

Tilmelding til grundkursusforløb (der er pt. kun åben for tilmelding til hold 1). Der vil blive åbnet for tilmelding til øvrige hold i midten af maj.

Hvis I allerede har gennemført grundkurset og gerne vil godkendes som plejefamilie, skal vi have jeres ansøgning m/bilag (cv, kopi af kørekort og seneste årsopgørelse) senest den 30. juni 2019.