Bliv godkendt som plejefamilie

Procedure for at blive godkendt som plejefamilie.

Socialstyrelsen har, i samarbejde med de fem socialtilsyn, udviklet et nyt godkendelseskoncept, som skal styrke godkendelsesforløbet og sikre en ensartet godkendelse af plejefamilier. Der er også udviklet et nyt vidensbaseret, nationalt grundkursus, der vil ruste ansøgerne til opgaven.

Flyer om godkendelsesprocessen af nye plejefamilier

Formålet med initiativet er, at ansøgere, på tværs af de fem socialtilsyn, gennemgår et ensartet og vidensbaseret godkendelsesforløb og grundkursus. 

Når I har besluttet jer til, at I gerne vil være pleje- eller aflastningsfamilie, skal I sende et ansøgningsskema til os via Tilbudsportalen. På Tilbudsportalen står, hvilke bilag vi gerne vil have, I uploader i forbindelse med ansøgningen. Det kan være aktuelt at indhente andre oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger fra jeres kommune. I disse situationer vil I blive bedt om samtykke. Link til Tilbudsportalen finder I i boksen til højre.

OBS: Kort tid efter, at ansøgningen er modtaget, kommer der en anmodning på e-boks til alle i husstanden på 15 år og herover, om at I hver især skal godkende, at vi indhenter straffe- og børneattester på jer. Det betyder, at alle i husstanden på 15 år og herover skal have deres egen e-boks. Anmodningerne ligger kun i jeres e-boks i 14 dage, hvorefter de bliver forældet og afvist. Det er derfor vigtigt at holde øje med sin e-boks og hjælpe unge i huset med at gøre det samme.

Alle generelt godkendte pleje- eller aflastningsfamilier skal registreres på Tilbudsportalen. Kommunerne må kun benytte pleje- og aflastningsfamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Når alle indledende oplysninger er modtaget, starter den egentlige sagsbehandling af jeres ansøgning.

Grundkursus
Grundkurset består af 2 x 2 kursusdage. Derudover vil der som udgangspunkt blive aflagt 2-3 besøg/samtaler med jer (forældre og evt. hjemmeboende børn). Samtalerne omhandler bl.a. en afdækning af familiedynamikken (f.eks. observationer), mentaliseringsressourcer (mentaliseringsinterview) og alle 8 temaer i kvalitetsmodellen. Observationer mv. fra både besøg og kursus vil blive anvendt i forhold til vurdering af, om I som familie kan godkendes som plejefamilie.

Tilmelding og oversigt kursusforløb 

OBS: Vær opmærksom på at tilmelding til grundkurset skal ske efter indsendelse af digital ansøgning. Tilmelder I jer grundkurset uden indsendelse af digital ansøgning, vil jeres tilmelding blive annulleret uden yderligere varsel.

Er I bosiddende i Silkeborg Kommune, skal I indsende jeres ansøgning og tilmelde jer kursusforløb hos Socialtilsyn Nord.

Gå til Socialtilsyn Nords hjemmeside