Bliv godkendt som plejefamilie

Procedure for at blive godkendt som plejefamilie.

Hvis I ønsker at ansøge om godkendelse som plejefamilie, skal I indsende ansøgning med bilag (cv, kopi af kørekort og seneste årsopgørelse) og samtidig tilmelde jer et grundkursusforløb for nye plejefamilier.

Grundkurset består af 2 x 2 kursusdage. Derudover vil der som udgangspunkt blive aflagt 2-3 besøg/samtaler med jer (forældre og evt. hjemmeboende børn). Samtalerne omhandler bl.a. en afdækning af familiedynamikken (f.eks. observationer), mentaliseringsressourcer (mentaliseringsinterview) og alle 8 temaer i kvalitetsmodellen. Observationer mv. fra både besøg og kursus vil blive anvendt i forhold til vurdering af, om I som familie kan godkendes som plejefamilie.

Tilmelding og oversigt kursusforløb 

OBS: Vær opmærksom på, at tilmelding til grundkurset kun er gyldig ved samtidig indsendelse af ansøgning om godkendelse som plejefamilie. Har vi ikke modtaget jeres ansøgning m/bilag (cv, seneste årsopgørelse og kopi af kørekort) i forbindelse med tilmelding til grundkurset, vil jeres tilmelding automatisk blive annulleret efter tilmeldingsfristens udløb.

Når I har tilmeldt jer et kursusforløb og indsendt ansøgning, vil I modtage en kvittering for modtagelse og herefter vil en tilsynskonsulent gennemgå jeres ansøgning og kontakte jer med henblik på besøg/samtale.

I forbindelse med godkendelsesprocessen anmoder vi om samtykke til rekvisition af børneattest og straffeattest. Anmodningen sker digitalt på Politiets hjemmeside, når I har indsendt jeres ansøgning. Politiet sender link til jeres e-boks, og det er vigtigt, at alle i familien over 15 år godkender linket. Socialtilsyn Midt vil herefter modtage attesterne efter jeres accept af anmodningen. I skal være opmærksomme på, at I skal reagere på linket fra politiet inden for 14 dage, da vi ellers vil modtage et afslag, hvilket betyder, at der skal anmodes på ny og dette vil forsinke godkendelsesprocessen.

Alle godkendte plejefamilier skal registreres på Tilbudsportalen. Kommunerne må kun benytte plejefamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Er I bosiddende i Silkeborg Kommune, skal I indsende jeres ansøgning og tilmelde jer kursusforløb hos Socialtilsyn Nord.

Gå til Socialtilsyn Nords hjemmeside