Grundkursusforløbet består af 2 x 2 kursusdage og vil blive afholdt hos Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, Silkeborg på hverdage mellem kl. 14.30-21.30. Kurset er inkl. forplejning.

Hold 1: OBS! Alle pladser er optaget
Onsdag 28. august og torsdag 29. august
Onsdag 25. september og torsdag 26. september 
Tilmeldingsfrist 31. juli

Hold 2: OBS! Alle pladser er optaget
Onsdag 4. september og torsdag 5. september
Mandag 7. oktober og tirsdag 8. oktober
Tilmeldingsfrist 7. august

Hold 4:
Onsdag 23. oktober og torsdag 24. oktober
Tirsdag 19. november og onsdag 20. november
Tilmeldingsfrist 1. september

Hold 5:
Tirsdag 12. november og onsdag 13. november
Mandag 9. december og tirsdag 10. december
Tilmeldingsfrist 19. september

Tilmelding til grundkursusforløb
Vær opmærksom på, at der skal laves én tilmelding pr. person samt at tilmelding til grundkurset kun er gyldig ved samtidig indsendelse af ansøgning om godkendelse som plejefamilie. Har vi ikke modtaget ansøgning m/ bilag inden tilmeldingsfristens udløb, vil jeres tilmelding til kurset blive annulleret.