Registrering af magtanvendelser

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i plejefamilier

Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt i plejefamilier. Det betyder, at der i plejefamilier ikke må anvendes fysisk fastholdelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Specialiserede plejefamilier (dvs. plejefamilier, som i kraft af deres kompetencer og kvalifikationer er godkendt til at have børn i pleje, som har større udfordringer end børn i plejefamilier normalt har), kan dog i specifikke tilfælde have hjemmel til kortvarigt at fastholde eller føre et barn/en ung for at afværge materiel skade, jf. lov om voksenansvar § 8. Disse indgreb skal registreres og indberettes efter reglerne i lov om voksenansvar § 21.

Ovenstående regel gælder udelukkende for specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3).

Der er således ikke hjemmel i loven til, at alle plejefamilier kan foretage magtanvendelse.

Hvis en plejefamilie eller en specialiseret plejefamilie udfører et indgreb, skal det registreres og indberettes.

Dette gøres ved at udfylde et indberetningsskema, som sendes til anbringende kommune og Socialtilsynet.

Skema til indberetning af magtanvendelser

Svar fra Ankestyrelsens hotline

Der henvises i øvrigt til svar fra Ankestyrelsens hotline

Specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3) har med lov om voksenansvar fået adgang til at foretage afværgehjælp efter lov om voksenansvar § 8.

Afværgehjælp og magtanvendelser i øvrigt skal registreres og indberettes i henhold til lov om voksenansvar § 21.

Magtanvendelser skal registreres indenfor 24 timer og sendes til kommunen uden ugrundet ophold (dvs. 24 timer efter registreringen er fuldendt) samt indsendes til Socialtilsyn Midt inden månedens udgang.

Skema til indberetning af magtanvendelser