Læs om:

Almene plejefamilier er godkendt til at levere en grundlæggende indsats bl.a. i form af et omsorgsfuldt familieliv, en forudsigelig hverdagsstruktur og et stort engagement til et sårbart eller udsat barn eller ung med lette til moderate støttebehov. 

Der kan være tale om børn med sårbarhed/udsathed med lettere til moderate støttebehov indenfor f.eks.

 • omsorgssvigt
 • behov for forudsigelighed og struktur
 • faglige og/eller sociale udfordringer
 • børn, der ikke er alderssvarende udviklet
 • lettere fysiske, sociale og psykiske handicap
 • trivselsproblemer
 • opmærksomhedsforstyrrelse
 • manglende tillid til voksne

Forstærkede plejefamilier er yderligere kendetegnet ved at have viden om børn med særlige behov og/eller børn, der viser tegn på mistrivsel. Plejefamilien kan omsætte denne viden i plejeforholdet i hverdagen på en måde, der tilgodeser barnets særlige problemstillinger.

Der kan være tale om børn med moderate til svære støttebehov indenfor:

 • omsorgssvigt med angstproblematikker, højt skolefravær, selvskadende adfærd, selvmordstanker
 • følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale udfordringer
 • tilknytningsforstyrrelser
 • misbrugsproblematikker
 • begyndende kriminel adfærd
 • fysisk eller psykisk handicap, hvor der er behov for opsyn og pleje

Herudover akutanbringelser og parallel anbringelser (forældre-barn anbringelser).

Specialiserede plejefamilier er yderligere kendetegnet ved at kunne sikre udvikling og trivsel for børn eller unge med svære støttebehov, samt har særlige kompetencer og kvalifikationer, som gør dem i stand til at samarbejde med eksterne fagpersoner og tilbud.

Der kan være tale om børn med:

 • fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
 • massivt omsorgssvigt
 • udadreagerende adfærd i forbindelse med f.eks. epilepsi eller mental retardering
 • svære følelsesmæssige og sociale problemer
 • kriminel adfærd
 • misbrugsproblematikker
 • seksuel grænseoverskridende/krænkende adfærd

Herunder akutanbringelser og parallel anbringelser (forældre-barn anbringelser)

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier - klik her