Ændring af godkendelse for eksisterende sociale tilbud

Ændringer i et eksisterende tilbuds godkendelse skal godkendes af Socialtilsyn Midt

Ændringer vedrørende sociale tilbuds godkendelse, skal godkendes af Socialtilsynet. Sociale tilbud bedes derfor indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Midt, hvor der oplyses om, hvilke ændringer der ønskes godkendt og begrundelser herfor.

Send ansøgningsskemaet så tidligt som muligt. Ændringer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Midt har godkendt dem. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder.

Ændringer ved et eksisterende tilbud kan eksempelvis være:

  • juridisk grundlag
  • antal pladser
  • fysiske rammer
  • ny målgruppe eller udvidelse af målgruppen

Først når Socialtilsyn Midt har modtaget jeres ansøgningsskema, afgør vi, om der er tale om en væsentlig ændring af jeres godkendelse.

Væsentlige ændringer af jeres godkendelse vil resultere i en opkrævning af en særlig takst.

Se aktuelle takster

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og sendes via e-mail til socialtilsynmidt@silkeborg.dk