Ændring af godkendelse for eksisterende sociale tilbud samt re-godkendelse af alkoholbehandlingstilbud

Ændringer vedrørende sociale tilbuds godkendelse, skal godkendes af socialtilsynet. Sociale tilbud bedes derfor indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Midt, hvor der oplyses om, hvilke ændringer der ønskes godkendt og begrundelser herfor.

Send ansøgningsskemaet så tidligt som muligt. Ændringer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Midt har godkendt dem.

Ændringer ved et eksisterende tilbud kan eksempelvis være:

  • juridisk grundlag
  • antal pladser
  • fysiske rammer
  • ny målgruppe eller udvidelse af målgruppen

Først når Socialtilsyn Midt har modtaget jeres ansøgningsskema, afgør vi, om der er tale om en væsentlig ændring af jeres godkendelse. Væsentlige ændringer af jeres godkendelse vil resultere i en opkrævning af en særlig takst. Aktuelle takster

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og sendes via e-mail til socialtilsynmidt@silkeborg.dk

Re-godkendelse er kun aktuelt for de alkoholbehandlingstilbud efter Sundhedslovens § 141.

Eksisterende alkoholbehandlingssteder skal re-godkendes inden udgangen af 2017. Alkoholbehandlingstilbud, som er godkendt og optaget på Tilbudsportalen senest 31. december 2015, er blevet overdraget til Socialtilsyn Midt. 

Hvis I allerede er godkendt som alkoholbehandlingstilbud eller allerede godkendt misbrugsbehandlingstilbud, der bl.a. tilbyder alkoholbehandling, skal I indsende et oplysningsskema, om at I ønsker at blive re-godkendt. Socialtilsyn Midt til herefter starte processen med re-godkendelse samt fremsende en faktura for opkrævning af tilsynstakst 2016 til jeres digitale postkasse (CVR.nr.).