Bliv godkendt som nyt socialt tilbud

Ansøgning om godkendelse som nyt socialt tilbud

Ønsker I at blive godkendt som nyt socialt tilbud, skal I indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Midt.

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og sendes via e-mail til socialtilsynmidt@silkeborg.dk

Hvis der undervejs i behandlingen af en sag om nygodkendelse af et tilbud sker væsentlige ændringer i den ansøgning, en ansøger har indsendt og betalt for behandlingen af, forbeholder Socialtilsyn Midt sig ret til at afslutte den eksisterende sag og i den forbindelse bede ansøger om at ansøge på ny. En væsentlig ændring af en nyansøgning kan være, hvis der ønskes en helt ny målgruppe for tilbuddet, nye fysiske rammer, der kræver nyt besøg for besigtigelse, eller i det hele taget ændringer, der kræver, at store dele af ansøgningsprocessen skal gå om pga. den væsentlige ændring i indholdet i det tilbud, der ønskes nygodkendt.