Bliv godkendt som nyt socialt tilbud

Ansøgning om godkendelse som nyt socialt tilbud

Godkendelsen trin for trin

Når I ønsker at oprette et socialt tilbud – fx et botilbud, en døgninstitution, et alkoholbehandlingstilbud eller lign. – skal tilbuddet godkendes af et af landets fem socialtilsyn. Det sker for at sikre, at det nye tilbud har den fornødne kvalitet til den målgruppe, tilbuddet retter sig mod. I region Midtjylland (minus Silkeborg Kommune og plus Faaborg-Midtfyn Kommune) er det Socialtilsyn Midt, der står for alle nygodkendelser og dermed også sikrer, at tilbuddet bliver optaget korrekt på Tilbudsportalen.
 
En godkendelse tager udgangspunkt i både socialfaglige, pædagogiske, økonomiske og juridiske krav til kvaliteten.

Hvis I ønsker at blive godkendt som nyt socialt tilbud, skal I først ansøge om det. Herefter er der en række faser i ansøgningsprocessen, før I får en afgørelse fra os. I kan til hver en tid ringe eller skrive til Socialtilsyn Midt og få vejledning i, hvad I skal gøre, hvis I er i tvivl.
 
I boksen til højre finder I links til Tilbudsportalen, hvor I kan ansøge.

Inden I indsender ansøgningen via Tilbudsportalen, tilbyder Socialtilsyn Midt et forberedende vejledningsmøde. På det forberedende vejledningsmøde kan I få overordnet vejledning i forhold til fx budget, vedtægter, krav til boligformer, målgruppebeskrivelse og metoder/faglige tilgange m.v., inden I starter indberetningen på Tilbudsportalen. Dette forberedende vejledningsmøde skal ses som et tilbud til jer som ansøger – og er ikke en del af selve ansøgningsprocessen. Forud for mødet skal I fremsende en række oplysninger til os omkring det tilbud, I ønsker at starte.

Sagsbehandling

Inden vi begynder behandlingen af jeres ansøgning, skal taksten for ny-godkendelse jf. bekendtgørelsen om socialtilsyn være betalt. Efter indbetaling af takst, vil I blive inviteret til et vejledningsmøde, hvor der deltager tilsynskonsulenter, juridisk konsulent samt en økonomisk konsulent. Dette møde tager afsæt i den indsendte ansøgning. I kan se de gældende takster for 2020 her.

Efter vejledningsmødet vil Socialtilsyn Midt, når vi har modtaget alt relevant materiale, anmelde tilsynsbesøg. Ved tilsynsbesøget besigtiger vi de fysiske rammer, gennemgår det fremsendte materiale, Tilbudsportalen samt kvalitetsmodellens 7 temaer.

Hvis der undervejs i behandlingen af en sag om nygodkendelse af et tilbud sker væsentlige ændringer i den ansøgning, en ansøger har indsendt og betalt for behandlingen af, forbeholder Socialtilsyn Midt sig ret til at afslutte den eksisterende sag og i den forbindelse bede ansøger om at ansøge på ny.

En væsentlig ændring af en nyansøgning kan være, hvis der ønskes en helt ny målgruppe for tilbuddet, nye fysiske rammer, der kræver nyt besøg for besigtigelse, eller i det hele taget ændringer, der kræver, at store dele af ansøgningsprocessen skal gå om pga. den væsentlige ændring i indholdet i det tilbud, der ønskes nygodkendt.