Den 21. december 2021 blev den nye lov ”styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud” vedtaget. Denne nye lovændring medfører, at tilbud fra den 1. februar 2022 kan søge om dispensation fra eksisterende godkendelse, uden først at have ansøgt om en væsentlig ændring af tilbuddets godkendelse.

Dispensationer fra sociale tilbuds godkendelse, skal godkendes af Socialtilsynet. Sociale tilbud bedes derfor indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Midt, hvor der oplyses om, hvilke dispensationer der ønskes godkendt og begrundelser herfor.

Send ansøgningsskemaet så tidligt som muligt. Dispensationer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Midt har godkendt dem.

Dispensationer ved et eksisterende tilbud kan eksempelvis være:
• antal pladser
• fysiske rammer
• ny målgruppe eller udvidelse af målgruppen

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og sendes til Socialtilsyn Midt

Ansøgningsskema om dispensation sociale tilbud

Læs mere om, hvordan du sender sikker post til Socialtilsyn Midt