Socialtilsyn Midt ændrer praksis vedrørende brugen af dispensationer.

Det har tidligere været muligt for tilbud at søge om dispensation fra deres godkendelse, hvis der har været ​særlige​ tilfælde, som talte herfor.

Ankestyrelsen har i deres seneste afgørelser på området lagt vægt på, at socialtilsynet ikke kan benytte dispensationsafgørelser, før socialtilsynet har vurderet muligheden for en væsentlig ændring af godkendelsen. Socialtilsyn Midt vil derfor ikke længere behandle dispensationsansøgninger, før vi har behandlet en ansøgning om væsentlig ændring.

Ansøgningsskema til væsentlige ændringer