Taksten for nygodkendelse jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1557 om socialtilsyn skal betales inden Socialtilsyn Midt begynder behandlingen af ansøgningen.

Taksten for delvis nygodkendelse på grund af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget jf. § 18, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1557 om socialtilsyn skal betales ved begyndelse af behandlingen af ansøgningen.

Taksterne for tilsyn opkræves en gang årligt.

2021:

Takster 2021

Objektiv finansiering 2021

2020:

Takster 2020

Objektiv finansiering 2020

2019:

Takster 2019

Objektiv finansiering 2019