Taksten for nygodkendelse jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1557 om socialtilsyn skal betales inden Socialtilsyn Midt begynder behandlingen af ansøgningen.

Taksten for delvis nygodkendelse på grund af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget jf. § 18, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1557 om socialtilsyn skal betales ved begyndelse af behandlingen af ansøgningen.

Taksterne for tilsyn opkræves en gang årligt.

Takster 2019 og objektiv finansiering 2019

Takster 2018 og objektiv finansiering 2018