Borgerstyret personlig assistance

Opgaven med varetagelse af BPA er overdraget til Socialtilsyn Nord

På baggrund af den nye lovning "Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud" er opgaven med varetagelse af BPA overdraget til Socialtilsyn Nord.

Socialtilsyn Nord kan kontaktes på tlf. 72 33 69 30 eller mail

socialtilsynnord@hjoerring.dk (uden fortrolige oplysninger)

sikkerpost.socialtilsynnord@hjoerring.dk (hvis mailen indeholder fortrolige oplysninger)