Lov om socialtilsyn er opfølgningen på en politisk aftale, Aftale om Et Nyt Socialtilsyn fra 25. oktober 2012, indgået af samtlige partier i Folketinget.

Med aftalen og den efterfølgende lovgivning flyttes ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge fra alle 98 kommuner og regioner til fem tilsynskommuner.

De fem socialtilsyn skal godkende og føre tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud, ambulante stofmisbrugstilbud for samfundets mest udsatte borgere.