§§ 103 og 104 bemærk ny praksis!

Ankestyrelsen har i efteråret 2018 præciseret praksis for, hvornår socialtilsynet er tilsynsmyndighed også for ydelser, som særskilt ikke vil være omfattet af tilsynskompetencen.

Socialtilsyn Midt har, på baggrund af Ankestyrelsens nye praksis, justeret opfattelsen af tilsynskompetencen i forhold til ydelser leveret efter §§103 og 104 i lov om social service, når disse ydelser leveres som en integreret del af et tilbud.

Der er tale om et tilbud med flere afdelinger, når blandt andet tilbuddet som helhed har samme øverste leder, samme fælles økonomi og borgere fra tilbuddet har mulighed for at benytte tilbuddet.

 

Desuden har Ankestyrelsen præciseret praksis for, hvornår socialtilsynene kan opkræve tilsynstakst for dagtilbudspladser efter lov om social service §§ 103 og 104.

 

På baggrund af ovenstående vil Socialtilsyn Midt revurdere tidligere afgørelser, hvor der er taget stilling til, om tilbud er omfattet af Socialtilsyn Midts tilsynskompetence. Desuden vil nogle tilbud opleve at blive indplaceret i ny tilsynstakstgruppe i henhold til gældende praksis