Årsmøde 2023

Den 1. juni 2023 afholdte Socialtilsyn MIdt årsmøde på plejefamilieområdet

Socialtilsyn Midt afholdte den 1. juni 2023 årsmøde på plejefamilieområdet i Medborgerhuset i Silkeborg. Tilsynschef Ulla B. Andersen og afdelingsleder på plejefamilieområdet Birgitte Mikkelsen bød de mange plejefamilier velkomne og indledte dagen med lidt nyt fra Socialtilsyn Midt, herunder information om den nye indikator vedr. børns læringsmiljø. Temaet for årsmødet var den anerkendende og styrkebaserede tilgang, hvor vi havde inviteret Hanne Aalling Riisager fra Ressourcedetektiverne der holdte et spændende oplæg om, hvordan man som voksen ser på børns adfærd og kommunikation ud fra et anerkendende og styrkebaseret perspektiv. Der var også tid til en sandwich og en masse god snak på kryds og tværs.

Links til oplæggene:

Anerkendende og styrkebaseret tilgang

Socialtilsyn Midts oplæg til årsmødet

Tak for et rigtig godt årsmøde. Vi glæder os til at se jer igen næste år!

De bedste hilsner
Socialtilsyn Midt