Årsrapport 2016 for Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt er nu klar med årsrapport 2016

Årsrapporten har bl.a. fokus på udviklingspunkter i forhold til kvaliteten i tilbud og plejefamilier, godkendelse af nye plejefamilier og magtanvendelser i 2016. Rapporten giver endvidere en status på socialtilsynets aktivitet i løbet af året.

Socialtilsyn Midts årsrapport 2016