Udsigtsbillede til Socialtilsyn Midt og Papirtårnet

 

I årsrapporten kan du læse om, hvor mange tilbud og plejefamilier socialtilsynet har ført tilsyn med, antal iværksatte påbud og skærpede tilsyn, ankeafgørelser, antal magtanvendelser, henvendelser til whistleblower-ordningen og meget mere. Socialtilsyn Midt har i årsrapporten for 2022 valgt at belyse følgende fokuspunkter:

  • Implementering af den faglige vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse
  • Implementering af lovændring i lov om socialtilsyn, herunder oprettelse af specialistfunktion i Socialtilsyn Midt
  • Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2022

Endvidere viser årsrapporten, at den generelle kvalitet er meget tilfredsstillende og både tilbud og plejefamilier kan sikre de anbragte borgeres trivsel, sundhed og udvikling.

Du kan læse hele årsrapporten her Socialtilsyn Midts årsrapport 2022