Ændring af budgetskema for offentlige og private sociale tilbud

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet et nyt budgetskema

Megafon

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet et nyt budgetskema, som alle tilbud skal anvende til indberetning af budget for året 2024 på Tilbudsportalen.

Ændringerne, som fremgår af vedlagte bilag, er udarbejdet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsens auditfunktion og efter dialog med og input fra socialtilsynene samt ekstern revisionsfaglig bistand.

Ændringerne er foretaget, for at socialtilsynene fremadrettet skal kunne føre et kompetent og styrket økonomisk tilsyn i henhold til hensigten med Aftalen om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud fra april 2021 og de ændringer, der følger af bl.a. lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn.

I kan læse mere om ændringerne og det nye budgetskema i de to links:

Ændring af budgetskema for offentlige og private tilbud med tilhørende guides

Budgetskema til offentlige og private tilbud med guides