Ændringer af godkendelser - Nye typologier

Pr. 1. juli 2019 skal ALLE plejefamilier godkendes efter de nye typologier, som er vedtaget af Folketinget i december 2018.

Alle plejefamilier skal, inden den 30. juni 2020, omkategoriseres.

Plejefamilier, der allerede er godkendte, vil, administrativt eller i forbindelse med tilsynsbesøg i 2019/2020, modtage ændret godkendelsesbrev i henhold til de 3 nye typologier.

Typologier

  • Almene plejefamilier (nuværende lav og middel belastning) jf. lov om social service § 66a, stk. 1, nr. 1
    - Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med lette til moderate støttebehov.
  • Forstærkede plejefamilier (nuværende høj belastning) jf. lov om social service § 66a, stk. 1, nr. 2
    - Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.
  • Specialiserede plejefamilier (nuværende kommunal) jf. lov om social service § 66a, stk. 1, nr. 3
    - Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære støttebehov.

I vil altid som plejefamilie kunne søge om ændring af jeres godkendelse, såfremt I ønsker, at Socialtilsyn Midt skal vurdere, om I kan godkendes til en anden typologi. Ansøgningsskema til ændring af godkendelse. I skal som plejefamilie være opmærksom på, at jeres faglige refleksioner og overvejelser skal fremgå af ansøgningsskemaet.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Birgitte Mikkelsen, afdelingsleder for Familieplejeafdelingen, tlf. 29 10 45 75.