Ændringer i selvbetjeningsmuligheder på Socialtilsyn Midts hjemmeside

Ændringer i selvbetjeningsmuligheder på Socialtilsyn Midts hjemmeside vedrørende oplysningsskemaet

Megafon

Nyhed på plejefamilieområdet

Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at der er sket ændringer i selvbetjeningsmulighederne på vores hjemmeside vedrørende oplysningsskemaet. Ændringerne er lavet for at optimere skemaet og derved minimere, at I skal udfylde de samme oplysninger, som I også skal indberette på Tilbudsportalen.

Nyhed tilbudsområdet

Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at der sker ændringer i jeres forberedelse i forbindelse med tilsynsbesøg, da det nuværende oplysningsskema udgår ultimo juni 2022.
I stedet for vil det fremgå i det fremsendte orienteringsbrev i forbindelse med tilsynsbesøget, hvilke oplysninger der er relevante for os at modtage, inden vi kommer på tilsyn.
Vi er opmærksomme på, at der i en overgangsperiode vil være nogle af jer, som har modtaget et orienteringsbrev, der beskriver, at I skal udfylde oplysningsskemaet. I disse tilfælde udfylder I fortsat oplysningsskemaet og fremsender som vanligt.