Anbefalinger til personale i botilbud ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borger

Anbefalingerne retter sig mod personale ved botilbud og omhandler personalets forholdsregler og adfærd i forbindelse med pleje og behandling af borgere ved påvist eller mistænkt COVID-19.

Her kan du se mere om anbefalingerne til personale i botilbud ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borger