Angivelse af alder på Tilbudsportalen (rettet nyhed 281019)

Socialtilsynene har kunnet konstatere, at der ikke har været ensartet praksis for, hvordan alderen angives på Tilbudsportalen i de tilfælde, hvor tilbud tilbyder støtte jf. servicelovens (SEL) §66 og efterværn jf. SEL §§76 og 76a.

Det fremgår af bekendtgørelse om Tilbudsportalen, at oplysningerne på Tilbudsportalen skal afspejle de faktiske forhold.
Da tilbud godkendt efter SEL §66 kan levere ydelser til børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, er det besluttet, at den maksimale alder, der kan fremgå på Tilbudsportalen, er 17 år. I forhold til unge, der har ophold i et tilbud godkendt efter SEL §66 jf. reglerne om efterværn skal dette ikke godkendes særskilt af socialtilsynene, da der her er tale om en opretholdelse af anbringelsen og dermed en ydelse, der ligger implicit i tilbuddets godkendelse.

Det skal bemærkes, at dette alene er en formel rettelse. Det får således ingen betydning for tilbuddenes aktuelle godkendelser.
Rettelser i oplysninger på Tilbudsportalen i plejefamiliers godkendelser foretages af socialtilsynet.
Rettelser i oplysninger på Tilbudsportalen i børn- og ungetilbuds godkendelser skal foretages af tilbuddet selv.