Socialtilsyn Midt modtager i øjeblikket et stort antal ansøgninger om ”ændringer af godkendelse” fra vores plejefamilier.

På baggrund af COVID-19 og de begrænsninger, der er i forhold til tilsynsbesøget mv., betyder det, at de plejefamilier der i øjeblikket søger om ændring af deres godkendelse, må forvente en længere sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden er pt. ca. 6 mdr.

Ansøgninger vil blive behandlet hurtigst muligt og i den rækkefølge tilsynskonsulenten modtager dem i.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til afdelingsleder for Familieplejeafdelingen Birgitte Mikkelsen på tlf. 2910 4575 eller mail: bkm@silkeborg.dk