Socialtilsyn Midt modtager i øjeblikket et stort antal ansøgninger om væsentlige ændringer fra plejefamilierne. Samtidig er der generelt et stort sagspres.

Det betyder, at de plejefamilier der har haft tilsynsbesøg i første halvår af 2019 og søger om en væsentlig ændring af deres godkendelse i sidste halvår af 2019 må påregne en længere sagsbehandlingstid – på op til 6 måneder.

Ansøgninger vil blive behandlet hurtigst muligt og i den rækkefølge de er kommet ind.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående bedes rettet til afdelingsleder for Familieplejeafdelingen Birgitte Mikkelsen på tlf. 2910 4575 eller mail: bkm@silkeborg.dk