Besøgsrestriktioner i flere kommuner samt ophævelse af restriktioner i Ringkøbing-Skjern

Besøgsrestriktioner for visse sociale tilbud i en række kommuner og ophævelse af besøgsrestriktioner i Ringkøbing-Skjern

Filmrulle og 3 streger

Social- og Indenrigsministeriet har den 9. december udsendt orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Lemvig, Randers og Viborg kommuner samt orientering om ophævelse af det generelle midlertidige besøgsforbud og de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Orienteringsskrivelse om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i flere kommuner

Orienteringsskrivelse om ophævelse af generelle midlertidige besøgsforbud og besøgsrestriktioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bekendtgørelse nr. 1852