Covid-19 - Rammerne for hjælp til mennesker med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer

I forlængelse af Social- og Indenrigsministeriets generelle orienteringsskrivelse af 17. marts 2020 om håndtering af COVID-19 på det sociale område, indskærper ministeriet kommunernes pligt til at yde socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 i den aktuelle situation, som vi som samfund står i lige nu med COVID-19.

Du kan læse hele orienteringsskrivelsen af 20. marts 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet her.