Fokus på den generelle kvalitet og sociale medier

Socialtilsyn Midt har i 2021 fokus på den generelle kvalitet samt unges brug af sociale medier

Filmrulle og 3 streger

Kære tilbud og plejefamilier

I 2021 har Socialtilsyn Midt som altid fokus på den generelle kvalitet ude hos jer. Desuden vil vi tale med mange af jer om sociale medier. Konsulenterne tager afsæt i Socialstyrelsens vejledning om sociale medier, som blev offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside i 2020. Vi kommer rundt og taler med jer om, hvordan I samarbejder med jeres borgere om det at bevæge sig på de sociale medier.

Herudover vil vi også tale med flere af jer om, hvordan I modtager og anvender supervision i hverdagen. Efter præcisering fra socialstyrelsen vil vi udelukkende score indikator 8b i forhold til ekstern supervision og ekstern faglig sparring. I samtalen vil vi dog både interessere os for intern og ekstern supervision.


Ovenstående beror naturligvis som altid på en konkret risikovurdering. Det vil sige, at vi ser på jer individuelt og konkret, når vi forbereder vores undersøgelser og tilsynsbesøg. Ud fra en konkret vurdering kan man således sagtens opleve ikke at blive spurgt om de to ovenstående emner i 2021. Hvis I har spørgsmål til socialtilsynet om emnerne, så er I altid velkomne.