Socialtilsyn Midt genoptager fysiske tilsynsbesøg

Socialtilsynene kan nu genoptage ordinær drift, herunder fysiske besøg

Den 25. april 2020 indgik regeringen aftale om en række nye initiativer for sårbare og udsatte grupper. I aftalen indgår, at socialtilsynene kan genoptage ordinær drift, herunder fysiske besøg.

 

Socialtilsyn Midt går derfor i gang med at varsle driftsbesøg i den næste tid.

 

Vær opmærksom på, at besøgene ikke bliver som tidligere. Vi holder fortsat afstand for at minimere smitterisikoen. Det fysiske besøg bliver kortere end normalt og besøg vil blive afholdt alternativt, eksempelvis udendørs eller delvist udendørs. Besøgene suppleres af virtuelle interviews på skype og lignende. Desuden indhenter socialtilsynet fortsat data på telefon og pr. mail.

 

Socialtilsynet overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af værnemidler m.v.


Kontakt jeres konsulent eller Socialtilsyn Midts ledelse, hvis I har spørgsmål til ovenstående.