Fysiske tilsynsbesøg i nedlukningsperioden

Socialtilsyn Midt kører fortsat ud på fysiske tilsynsbesøg

Megafon

Kære samarbejdsparter, plejefamilier og tilbud

Socialtilsyn Midt får en del spørgsmål om, hvordan det kan være, at vi fortsat kører ud på fysiske tilsynsbesøg, selv om landet er lukket ned. Det gør vi, fordi det at udføre socialtilsyn er en kritisk funktion, som skal gennemføres. Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at tilsynene gennemføres med størst mulig forsigtighed og med så korte besøg som overhovedet muligt. Resten af tilsynet gennemføres på telefon, skype eller lignende inden eller efter det fysiske tilsynsbesøg.

Alle retningslinjer overholdes under besøgene og vi undersøger smitterisikoen hos tilbud og plejefamilier inden besøget. Såfremt der er smitteudbrud, så gennemfører vi som udgangspunkt IKKE fysiske tilsynsbesøg i risikoperioden.

Hvis I har spørgsmål til Socialtilsyn Midts fremgangsmåde, så er I meget velkomne til at kontakte tilsynschef Ulla B. Andersen på telefon 20 15 21 14.