Håndtering af COVID-19: Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatster for socialt udsatte

Der er udsendt skrivelse fra Sundhedsstyrelsen, der beskriver det ansvar, der påhviler arbejdsgivere og medarbejdere på hospitaler, plejecentre, sociale botilbud mv. for at hindre smittespredning med COVID-19. Alle arbejdsgivere og personale på sundheds- og ældreområdet og i indsatser for socialt udsatte, der har direkte kontakt med patienter/borgere, er omfattet af skrivelsen.

Læs hele skrivelsen fra Sundhedsstyrelsen her