Indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen

Indberetning på Tilbudsportalen har undergået en række ændringer.

 

Den nye Tilbudsportal blev lanceret den 11. juni 2019. Indberetningen på Tilbudsportalen har undergået en række ændringer. Det indebærer blandt andet, at man bliver afkrævet at indberette alle obligatoriske oplysninger. Det gælder også enkelte nye oplysninger.

Oplysningerne på Tilbudsportalen bruges også af socialtilsynene i forbindelse med udarbejdelse af tilsynsrapporter. Forud for tilsynsbesøgene skal I sikre, at oplysningerne på Tilbudsportalen er opdateret. 

Socialtilsyn Midt vil i forbindelse med de kommende driftsorienterede tilsyn i 2019 og 2020 følge op på, at oplysningerne er korrekte.

Læs mere om: Tips til at lære den nye Tilbudsportalen at kende - og information om identificerede fejl og uhensigtsmæssigheder.