Som følge af den ekstraordinære situation foranlediget af COVID-19 forlænges fristen for indberetning af årsrapport 2019 på Tilbudsportalen til den 1. august 2020.

Det betyder samtidig, at fristen for indsendelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2019 til Socialtilsyn Midt ligeledes forlænges til 1. august 2020.

Nærmere oplysninger om baggrunden for forlængelsen fremgår af Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse og bekendtgørelsen, som kan findes på nedenstående links:

Se orienteringsskrivelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9228

Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/485