Indsatsen til hjemløse og særligt socialt udsatte mennesker med misbrug under COVID-19

Social- og indenrigsminister Astrid Krag og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har sendt et brev til alle borgmestre og regionsrådsformænd om indsatsen til hjemløse og særlige socialt udsatte mennesker med misbrug under COVID-19.

KL har lavet en forespørgsel blandt kommunerne om, hvordan de håndterer indsatsen til denne målgruppe. De foreløbige tilmeldinger viser, at alle kommuner har fokus på stort fokus på at løfte, tilpasse og tilrettelægge indsatsen lokalt i et godt samarbejde med NGO’erne på området, så den matcher de udfordringer som den særlige gruppe sårbare borgere har under Corona-epidemien.

 

Ministerbrev vedr. indsatsen til hjemløse og særligt socialt udsatte mennesker med misbrug under COVID-19