Information fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. sociale tilbud og Coronavirus

Socialtilsyn Midt har modtaget brev fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende Coronavirus og beskyttelse af social udsatte

Da vi har løbende kontakt med alle tilbud på socialområdet i Region Midtjylland samt Faaborg-Midtfyn Kommune, bliver vi bedt om at hjælpe med at sikre, at al relevant information vedrørende Coronavirus når frem til alle sociale tilbud og dermed socialt udsatte, der opholder sig i disse tilbud.

 

Social- og Indenrigsministeriet henviser i brevet til følgende links, hvor man kan finde information om Coronavirus, bl.a. Sundhedsstyrelsen anbefalinger:

 

www.coronasmitte.dk  

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/information-om-coronavirus/   

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/information-om-covid19-coronavirus/
https://www.regioner.dk/   

 

Social- og Indenrigsministeriet opfordrer til, at sociale tilbud holder sig opdateret om aktuelle myndighedsanbefalinger vedrørende Coronavirus. Hvis man har yderligere spørgsmål, som man ikke kan finde svar på hos relevante myndigheder, kan man kontakte Social- og Indenrigsministeriet. Ministeriets kontaktoplysninger kan findes i brevet fra Social- og Indenrigsministeriet. Link til brev fra Social- og Indenrigsministeriet