Kære samarbejdspartnere

Nu går året så småt mod sin afslutning, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i 2019.
2019 har budt på mange konstruktive tilsynsbesøg, hvor vi er blevet mødt med åbenhed og ønsket om i fællesskab at gøre det endnu bedre for de mest udsatte borgere.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2020.

 

På vegne af Socialtilsyn Midt vil jeg gerne ønske alle samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Ulla Andersen
TilsynschefOBS.: Lukkedage hos Socialtilsyn Midt
Vi holder juleferie fra den 24. december til og med den 1. januar 2020. Whistleblow-telefonen er lukket for telefoniske henvendelser i perioden, men skriftlige whistleblows kan som altid indsendes via formularen. Formularen findes her