Lov om voksenansvar

Magtanvendelser skal altid indberettes til anbringende kommune og socialtilsynet.

Alle plejefamilier, der anvender magt, skal indberette det til anbringende kommune og til socialtilsynet i indberetningsskema 1b.

Det er kun kommunale plejefamilier (fra 1/7-19 – specialiserede plejefamilier), der har hjemmel til i begrænset omfang at udøve magtanvendelser, men plejefamilier, der ikke har hjemmel til at udøve magt, skal også indberette eventuelle magtanvendelser.

Ikke-kommunale plejefamilier skal indberette magtanvendelser i skemaet under kategorien ”magtanvendelse i øvrigt”.

Socialtilsyn Midt skal gøre opmærksom på, at indberetningsskema 1b til magtanvendelser, efter lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, er blevet opdateret den 1. februar 2019. Indberetningsskemaet kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside - indberetningsskema.

Har I spørgsmål vedrørende indberetning af magtanvendelser, kan der rettes henvendelse til jurist Ditte Christiansen, tlf. 61 34 96 91 eller til Birgitte Mikkelsen, afdelingsleder for Familieplejeafdelingen, tlf. 29 10 45 75.