Mere kvalitet i plejefamilier

Fra 1. juli 2019 sker der ændring i godkendelsesprocessen for nye plejefamilier. Derudover skal alle nuværende godkendte plejefamilier indplaceres i 3 nye typologiver.

Folketinget vedtog den 13. december 2018 en lovændring, som bl.a. betyder, at alle godkendte plejefamilier fra 1. juli 2019 skal indplaceres i 3 nye typologier.

Typologier

  • Almene (nuværende lav og middel belastning) jf. lov om social service § 66a, stk. 1
    - Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med lette til moderate støttebehov.
  • Forstærkede (nuværende høj) jf. lov om social service § 66a, stk. 2
    - Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære støttebehov.
  • Specialiserede (nuværende kommunal) jf. lov om social service § 66a, stk. 3
    - Familier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære støttebehov

Plejefamilier, der allerede er godkendte, vil i forbindelse med tilsynsbesøg/administrativt efter 1. juli 2019, få deres godkendelse ændret, så de indplaceres i forhold til de 3 nye typologier.

Grundkursus
Fra 1. juli 2019 bliver grundkurset en del af godkendelsesprocessen. Det betyder, at alle plejefamilier, der ansøger om godkendelse efter denne dato, skal gennemføre det ”nye” grundkursuskoncept.

Grundkursusforløbet kommer til at bestå af 2 x 2 kursusdage. Der vil desuden, som udgangspunkt, blive aflagt 2-3 besøg/samtaler med familien (forældre og evt. hjemmeboende børn). Samtalerne omhandler bl.a. en afdækning af familiedynamikken (f.eks. observationer), mentaliseringsressourcer (mentaliseringssamtale) og naturligvis alle 8 temaer i kvalitetsmodellen.

Observationer mv. fra både besøg og kursusdagene vil blive anvendt i forhold til vurdering af om familien kan godkendes som plejefamilie.

For familier, som tidligere har gennemført grundkurset, gælder: 

Hvis familien ansøger om godkendelse efter 1. juli 2019 skal ovenstående kursus gennemføres.

Hvis du allerede har gennemført grundkurset og gerne vil godkendes, skal vi have din ansøgning senest den 30. juni 2019.

Har du eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Birgitte Mikkelsen, afdelingsleder – familieplejeafdelingen på tlf. 2910 4575 eller mail bkm@silkeborg.dk.

Konkret godkendte plejefamilier
Fra 1. juli 2019 bortfalder kommunernes mulighed for at godkende plejefamilier konkret. Eksisterende konkret godkendte plejefamilier kan bibeholde deres godkendelse indtil igangværende opgaver ophører.

Netværksplejefamilier
Kommunerne har fortsat mulighed for at godkende netværksplejefamilier jf. lov om social service § 66b.