Midlertidige besøgsrestrikstioner på en række sociale tilbud i Skive Kommune

Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Skive Kommune

Megafon

 

Social- og Indenrigsministeriet har 6. november udsendt ændringsbekendtgørelse med tilhørende orienteringsskrivelse om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i beliggende i Skive Kommune.

Du kan læse ændringsbekendtgørelsen samt orienteringsskrivelsen i nedenstående links:

Orienteringsskrivelse om midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Skive Kommune

Bekendtgørelse nr. 1568