Midlertidige besoegsrestriktioner paa en raekke sociale tilbud Hedensted

Social- og Indenrigsministeriet har den 24. november udsendt orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Hedensted, Herning, Ikast-Brande og Skive kommuner