Midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Odder kommune

Social- og Indenrigsministeriet har den 23. november 2020 udsendt orientering om midlertidigt besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Odder Kommune.