Midlertidige besøgsrestriktioner på en række tilbud i Norddjurs Kommune

Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række
sociale tilbud i Norddjurs Kommune

Filmrulle og 3 streger

Social- og Indenrigsministeriet har 11. december udsendt orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Norddjurs Kommune.

Orienteringsskrivelse om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Norddjurs Kommune

Bekendtgørelse nr. 1902