Midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Lemvig Kommune

Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Lemvig Kommune

Filmrulle og 3 streger

Social- og Indenrigsministeriet har den 19. januar 2020 udsendt orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Lemvig Kommune.

Orienteringsskrivelse om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Lemvig Kommune

Bekendtgørelse nr. 47 udgivet den 19. januar 2021