Ny ledelsesorganisering hos Socialtilsyn Midt

I forlængelse af en intern proces implementeres en ny ledelsesorganisering fra 1. november 2018.

Formålet med den nye ledelsesorganisering er at skabe højere kvalitet i tilsynsarbejdet og øge mulighederne for samarbejdet på tværs med bl.a. øvrige socialtilsyn og Socialstyrelsen. Fra 1. november 2018 ser organiseringen sådan ud:

  • Tilsynschef: Ulla Andersen
  • Stabsleder: Simon Ø. Foldager
  • Afdelingsleder tilbud vest: Birgit Søndergaard Nielsen (Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Ikast-Brande og Faaborg-Midtfyn kommuner)
  • Afdelingsleder tilbud øst: Birgitte Rosenberg (Randers, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Favrskov, Skanderborg, Odder, Horsens, Hedensted og Samsø kommuner)
  • Afdelingsleder plejefamilier: Birgitte Mikkelsen


Ændringen betyder bl.a., at hele plejefamilieområdet bliver organiseret under én leder. Tilbudsområdet vil fortsat være opdelt i hhv. en afdeling vest og øst. Den nye ledelsesorganisering er sket i forlængelse af en intern proces hos Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt har ikke ændret på ledelsesorganiseringen siden 1. januar 2014.