Nye besøgsrestriktioner

Nye besøgsrestriktioner på sociale tilbud træder i kraft straks

Ministerierne har valgt at udstede to bekendtgørelser, som træder i kraft i dag – søndag den 5. april 2020, kl. 10.  En for Social- og Indenrigsministeriets område og en for Sundheds- og Ældreministeriets område.  

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet, samt link til bekendtgørelser findes nedenfor.

COVID-19 - Orienteringsskrivelse om besøgsforbud

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213957