Nye indberetningsskemaer til sociale tilbud

Der er kommet nye skemaer til indberetning af medarbejderoversigt, borgeroversigt og opgørelse af sygefravær og vikarforbrug.

Filmrulle og 3 streger

Under fanen "Diverse skemaer sociale tilbud" er de 3 skemaer under Borgeroversigt, Medarbejderoversigt og Sygefravær og vikarforbrug blevet udskiftet med nye skemaer.

Skemaerne kan downloades på ens egen PC og opdateres fra gang til gang. 
De udfyldte skemaer uploades til Socialtilsyn Midt via et link i det enkelte skema.