Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt november og december 2019

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt november og december 2019

I november og december har Socialtilsyn Midt godkendt 17 nye plejefamilier fordelt på 12 kommuner.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejefamilier, der er godkendt i de enkelte kommuner. Tabellen viser også fordelingen af fuldtidspladser og aflastningspladser.

Alle ny-godkendte plejefamilier kan fremsøges på Tilbudsportalen.

Kommuner

Plejefamilier

Aflastning

Anbringelse

Favrskov Kommune

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

1

 

1

Hedensted Kommune

1

 

1

Herning Kommune

 

 

 

Holstebro Kommune

2

 

2

Horsens Kommune

1

 

1

Ikast-Brande Kommune

 


Lemvig Kommune

1

1

 

Norddjurs Kommune

3

1

2

Odder Kommune

 

 

 

Randers Kommune

1

 

1

Ringkøbing-Skjern Kommune

2

2

1

Skanderborg Kommune


 


Samsø Kommune

Skive Kommune

1

1

 

Struer Kommune

Syddjurs Kommune

1


2

Viborg Kommune

2

 

2

Aarhus Kommune

1

1

 

I alt

17

6

13