Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt august og september 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt august og september 2018

I august og september har Socialtilsyn Midt godkendt 10 nye plejefamilier fordelt på 8 kommuner.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejefamilier, der er godkendt i de enkelte kommuner. Tabellen viser også fordelingen af fuldtidspladser og aflastningspladser.

Alle ny-godkendte plejefamilier kan fremsøges på Tilbudsportalen.

Kommuner

Plejefamilier

Sum af Fuldtidspladser

Sum af Aflastningspladser

Favrskov Kommune

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

Hedensted Kommune

1

Herning Kommune

Holstebro Kommune

 

 

 

Horsens Kommune

 

 

Ikast-Brande Kommune

 


Lemvig Kommune

 

 

 

Norddjurs Kommune

 0

Odder Kommune

 

 

 

Randers Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

 

 

 

Skanderborg Kommune

1

0
Samsø Kommune

Skive Kommune

 

 

 

Struer Kommune

Syddjurs Kommune

 1

0

Viborg Kommune

 

 

 

Aarhus Kommune

I alt

10

7

7